องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ที่นี้ตำบลกุดหวาย
 
โครงการส่งเสริมค่ายเยาวชนพัฒนาตำบลกุดหวาย
 
นักกีฬาเดินสวนสนามเคารพประธานในพิธี
 
พิธีสวนสนามของนักกีฬา"กุดหวายเกมส์ ครั้งที่ 16
 
การแสดงเรืองอำเร หรือ ที่เรียกว่ารำลาวกระทบไม้ (รำ
 
"ควายน้ำ" มุดน้ำหากินหญ้าใต้น้ำอย่างมหัศจรรย์ดูได้
 
Amazing ควายน้ำตำบลกุดหวาย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก
 
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลกุดหวาย
 
โครงการเสริมสร้างการจัดการตนเองด้วยทุนทางสังคม สู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะ รุ่นที่ 5
 
Otop นวัตวิถีบ้านสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 
อบต.กุดหวาย จัดการแจ่งขันกีฬาสี นักเรียนผู้สูงอายุ ace333