องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]2
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 เม.ย. 2560 ]0
3 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านแก่นเมธี(คุ้มโบสถ์-หนองต๊ะ) ตำบลกุดหวาย ปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]1
4 ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 [ 17 พ.ย. 2558 ]1
5 สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก/นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร เส้นทางที่ 1 จากบ้านระกา-ดงถาวร-ล็อกตะมะ ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร [ 20 ต.ค. 2558 ]0
6 สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก/นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร เส้นทางที่ 2 จากบ้านแก่นเมธี-หนองแสง-ดงถาวรคุ้มหนองสิม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร [ 20 ต.ค. 2558 ]1
7 สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก/นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสนวน เส้นทางที่ 1 จากบ้านกระแสร์อุดม-คุ้มสวาย-โคกสนวน-รำเดง-โดนตึบ-ระกา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสนวน [ 20 ต.ค. 2558 ]2