องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  

 

 

 


   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเ...
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรค มือ-เท้า-ปา...
 
  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศีขรภูมิ
       การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศีขรภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห่อประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริน...
 
  พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี"บ้านกุดหวาย ม....
       พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี หมู่บ้านช่อสะอาดปราสจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีวิถีชีวิตพอเพียง ...
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
อบต.กุดหวาย จัดการแจ่งขันกีฬาสี นักเรียนผู้สูงอายุ ace333
Otop นวัตวิถีบ้านสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557