วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระกา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านระกา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรำเดง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง