วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกสนวน - แก่นเมธี ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านระกา - บ้านตาพรม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อพันธ์ไม้ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธ์ปลา ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง