องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

กองช่าง


      นายธรรมศักดิ์ หอมนวล
   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

      นายศราวุธ  สหุนาลุ
   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
 


นายอดิศักดิ์ อนุเคราะห์
สิบเอกไกรภพ แป้นเงิน
นายอำนาจ  อินทนิตย์

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 ผู้ช่วยช่างประปา

 

 
นายสนอง จันทร์สมุทร
นายสมโภชน์ ผาสุข
พนักงานสูบน้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป(งานแผนที่ภาษีฯ)