องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก


ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรค มือ-เท้า-ปาก ที่กำลังระบาดในตอนนี้ โดยนางสง่า ลับโกษา ผอ.รพ.สต.กุดหวาย และคณะมาให้ความรู้ในการป้องกันโรค