องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก


ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรค มือ-เท้า-ปาก ที่กำลังระบาดในตอนนี้ โดยนางสง่า ลับโกษา ผอ.รพ.สต.กุดหวาย และคณะมาให้ความรู้ในการป้องกันโรค
2017-09-25
2017-09-23
2017-09-18
2017-09-08
2017-09-06
2017-08-16
2017-08-11
2017-07-20
2017-07-08
2017-06-26