องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 


การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศีขรภูมิ ace333


การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศีขรภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห่อประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เยาวชนจากตำบลกุดหวายได้รับเลือกเป็น คณะบริหารสภาเด็ก 
2017-09-25
2017-09-23
2017-09-18
2017-09-08
2017-09-06
2017-08-16
2017-08-11
2017-07-20
2017-07-08
2017-06-26