องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี"บ้านกุดหวาย ม.7"


พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี หมู่บ้านช่อสะอาดปราสจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีวิถีชีวิตพอเพียง สถานบันครอบครัวเข้มเข็ง ห่างไกลยาเสพติด ณ บ้านกุดหวาย ม.7 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์