องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 


พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี"บ้านกุดหวาย ม.7"


พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี หมู่บ้านช่อสะอาดปราสจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีวิถีชีวิตพอเพียง สถานบันครอบครัวเข้มเข็ง ห่างไกลยาเสพติด ณ บ้านกุดหวาย ม.7 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์
2017-09-25
2017-09-23
2017-09-18
2017-09-08
2017-09-06
2017-08-16
2017-08-11
2017-07-20
2017-07-08
2017-06-26